ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ένταξη της Πράξης «Διευθέτηση Χείμαρρου Χρέντελη Ι.Μ. Όσιου Γρηγόριου» με Κωδικό ΟΠΣ 5008117 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

02/10/2017
 

περισσότερα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤH

05/02/2016
 

περισσότερα


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

19/10/2015
 

περισσότερα


10.01.14/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΤΕΧΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ»

13/10/2015
 

περισσότερα


06A.14A.01 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ : Α) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, Β) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, Γ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Δ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

23/09/2015
 

περισσότερα


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ

04/08/2015
 

περισσότερα


08.01.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

03/08/2015
 

περισσότερα


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

30/07/2015
 

περισσότερα


ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17/07/2015
 

περισσότερα


ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17/07/2015
 

περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

16/07/2015
 

περισσότερα


ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 06.14A.01 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ Α) ΞΥΛΕΙΑΣ Β) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Γ) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤ) ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ζ) ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η) ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θ) ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ι) ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ»

16/07/2015
 

περισσότερα


04.04.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ

30/06/2015
 

περισσότερα


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΙΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Αγίου Όρους

12/06/2015
 

περισσότερα


06.14A.01 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ Α) ΞΥΛΕΙΑΣ Β) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Γ) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤ) ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ζ) ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η) ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θ) ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ι) ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ»

02/06/2015
 

περισσότερα


03.06.02/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

15/05/2015
 

περισσότερα


06.14A.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ Α) ΞΥΛΕΙΑΣ Β) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Γ) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤ) ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ζ) ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η) ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θ) ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ι) ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ

15/04/2015
 

περισσότερα


05.02Θ.16/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικόυ Διαγωνισμόυ για την προμήθεια τεμαχίων ειδικής διατομής από λαξευτή πέτρα

08/04/2015
 

περισσότερα


03.03.02/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικόυ Διαγωνισμόυ για την Προμήθεια Υλικών δόμησης

30/03/2015
 

περισσότερα


02.04.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια ξύλινων κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων, ξύλινων σκαλών, πυράντοχων θυρών

27/03/2015
 

περισσότερα