ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

06.02.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση εργασιών ηλεκτρολογικών, υδρευσης, αποχέτευσης και πυροπροστασίας συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης των υλικών

27/03/2015
 

περισσότερα


02.02.02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικόυ Διαγωνισμόυ για την προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

27/03/2015
 

περισσότερα


03.05.02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικόυ Διαγωνισμόυ για την προμήθεια (αγορά) Υλικών Η/Μ Εγκαταστάσεων

27/03/2015
 

περισσότερα


02.06.02/215 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικόυ Διαγωνισμόυ για την προμήθεια (αγορά) Υλικών Η/Μ Εγκαταστάσεων

27/03/2015
 

περισσότερα


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

24/03/2015
 

περισσότερα


04.14α.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια ξεχωριστά: 1. Κουφωμάτων, 2. επίπλων κουζίνας και 3. θυρών πυρασφάλειας

06/03/2015
 

περισσότερα


03.14α.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια ξυλείας

06/03/2015
 

περισσότερα


01.14α.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια ξεχωριστά 1) Οικοδομικών υλικών, 2) Σχιστόπλακων επιστέγασης-δαπεδόστρωσης-ποδιών παραθύρων 3) Μολυβδόφυλλων και 4) Στεγνωτικά-χρώματα- μονώσεις

04/03/2015
 

περισσότερα


02.14α.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τις μεταφορές υλικών με ημιόνους

04/03/2015
 

περισσότερα


05.14α.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια ηλεκτρικού υλικού, υλικού ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης πυρόσβεσης και ειδών υγεινής

04/03/2015
 

περισσότερα


05.02.14/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ

02/03/2015
 

περισσότερα


03.02.06 Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια παραθύρων – πορτών – βαθμίδων – κιγκλιδωμάτων – ερμαρίων – πάγκων

24/02/2015
 

περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

20/02/2015
 

περισσότερα


03.12.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ’’

19/02/2015
 

περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΡΥΩΝ"

19/02/2015
 

περισσότερα


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 1ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ" ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ"

03/02/2015
 

περισσότερα


07.01.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

29/01/2015
 

περισσότερα


03.01.08/2015 Περίληψη διακύρηξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Αγιογράφηση εικόνων τέμπλων, οροφών και τοίχων

21/01/2015
 

περισσότερα


01.05.03/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

30/12/2014
 

περισσότερα


05.01A.12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ’’

30/12/2014
 

περισσότερα