24/09/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Αντιπλημμυρική Διευθέτηση Άνω Λεκάνης Χειμάρρου Αεροποτάμου Ι. M. Διονυσίου Αγίου Όρους»

περισσότερα

21/09/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΜΙΣΓΑΓΓΕΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Χ.Θ. 0+360Μ ΚΑΙ 0+550Μ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ι.Μ. ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ - ΚΑΡΥΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ»

περισσότερα

20/09/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΣΑΝΑ Ι.Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΡΕΜΑ ΒΑΓΕΝΟΚΑΜΑΡΕΣ»

περισσότερα

19/09/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΠΛΑΤΑΝΑΡΑ»ΤΗΣ Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ»

περισσότερα

18/09/2018

Τροποποίηση ένταξης της Πράξης «Διευθέτηση Κεντρικού Χείμαρρου «Πλατανάρα» της Ι.Μ. Βατοπεδίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5008137 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

περισσότερα