ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (4)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (4)

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (0)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (22)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (3)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (12)

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (11)

ΕΚΚΡΕΜΕΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (9)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (3)

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (10)

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (0)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

05/06/2020

05.12 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔOΦΥΛΛΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΟΠAΝΩΝ, ΑΣΒEΣΤΗ, ΣΧΙΣΤΟΠΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

περισσότερα

04/06/2020

02.10 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ

περισσότερα

02/06/2020

01.10 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ

περισσότερα

25/05/2020

Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρίθμ. 01.14 Διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων, προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του Σκευοφυλακίου, της Βιβλιοθήκης, του Εικονοφυλακίου και του Αρχείου της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους»

περισσότερα

25/05/2020

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρίθμ. 01.14 Διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων, προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του Σκευοφυλακίου, της Βιβλιοθήκης, του Εικονοφυλακίου και του Αρχείου της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους»

περισσότερα