Τεύχη Δημοπράτησης

Την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους στις Καρυές και από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ι. Κοινότητος στο CAPITAL TRADE CENTER - ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS

Λαέρτου 22 - 57001 - Πυλαία Θεσσαλονίκης

Κτίριο Γ 2ος Όροφος

. Πληροφορίες Κος Δροσάκης Α.. - τηλ.: +30 2310 888553.