ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρίνιση για τον υπ’ αρ. 02.17 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»: ΟΜΑΔΑ 1 «Οικοδομικά Υλικά»

09/05/2024
 

περισσότερα


Διευκρίνιση για τον υπ’ αρ. 02.17 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»: ΟΜΑΔΑ 1 «Οικοδομικά Υλικά»

08/05/2024
 

περισσότερα


Διευκρινίσεις - Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του υπ’ αρ. 04.07 Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής κατασκευής» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 349128)

01/05/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.02 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΗΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ»

26/04/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.17 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΆΓΙΟΝ ΌΡΟΣ»

23/04/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 03.17 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΆΓΙΟΝ ΌΡΟΣ»

23/04/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 04.07 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι. Μ. Παντοκράτορος στις Καρυές» ΤΗΣ Ι. Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

17/04/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 03.06. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Β΄ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση και επέκταση καθ' ύψος του κτηρίου βιβλιοθήκης της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου»

15/04/2024
 

περισσότερα


Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του υπ’ αρ. 02.03.Β Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)», για τις ανάγκες του υπ’ αρ. 04 υποέργου: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)» της Πράξης: «Νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης και αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ι. Μονής Ιβήρων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 344426, 344429)

19/03/2024
 

περισσότερα


Ενημέρωση σχετικά με διόρθωση στις προδιαγραφές του υπ’ αρ. 02.03.Β Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)»: ΟΜΑΔΑ 2 «Σωληνώσεις» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 344429)

19/03/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 03.06 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Β΄ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ

15/03/2024
 

περισσότερα


Ενημέρωση σχετικά με διόρθωση στις προδιαγραφές του υπ’ αρ. 02.03.Β Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)»: ΟΜΑΔΑ 1 «Δεξαμενές και τεμαχιστής» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 344426)

07/03/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 05.14 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΘΩΝ – ΣΧΙΣΤΟΠΛΑΚΩΝ - ΧΟΝΔΡΟΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

05/03/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.03.B ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (A΄ ΦΑΣΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Ιεράς Μονής Ιβήρων"

14/02/2024
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.14.Σ Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων, προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του Σκευοφυλακίου, της Βιβλιοθήκης, του Εικονοφυλακίου και του Αρχείου της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 298258, 298259)

13/02/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.14.Σ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

12/01/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.14 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ «Ο ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ», ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΒΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Α' ΣΤΗΝ Ι. ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ, ΤΗΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ»

10/01/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.6.B ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Αποκατάσταση και επέκταση καθ' ύψος του κτηρίου βιβλιοθήκης της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου"

09/01/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.6.Α ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Ανακατασκευή Ιεράς Καλύβης Κοίμησης της Θεοτόκου(Β΄) Ιεράς Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος Ι.Μ. Κουτλουμουσίου»

08/01/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 04.14 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΒΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Α' ΣΤΗΝ Ι. ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΤΗΣ Ι.Μ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» ΚΑΙ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΝΕΑΣ ΣΚΗΤΗΣ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ»

22/12/2023
 

περισσότερα


Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | Επόμενη σελίδα