Ιερές Μονές Αγίου Όρους

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

prgathos@ikao.ondsl.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (0)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (0)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (2)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (4)

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (0)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (0)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (1)

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (3)

ΕΚΚΡΕΜΕΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (2)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (2)

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (0)