ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

02.03.13/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια υλικών για τις απαιτούμενες Η/Μ εργασίες

14/07/2014
 

περισσότερα


03.03.13 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ων για την προμήθεια (αγορά) : 1. Υλικών δόμησης

14/07/2014
 

περισσότερα


04.01Α.12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

24/06/2014
 

περισσότερα


02.03.11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ

05/06/2014
 

περισσότερα


06.01β.15./2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΕΡΜΑΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

04/06/2014
 

περισσότερα


01.04.14/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

23/05/2014
 

περισσότερα


02.03.02/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΜΑΤΩΣΕΩΝ

02/05/2014
 

περισσότερα


05.01.14/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

24/04/2014
 

περισσότερα


02.04.15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Μ

31/03/2014
 

περισσότερα


01.03.03 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

31/03/2014
 

περισσότερα


01.04.03 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

31/03/2014
 

περισσότερα


04.01.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

31/03/2014
 

περισσότερα


03.03.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

31/03/2014
 

περισσότερα


04.03.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ,ΒΑΘΜΙΔΩΝ,ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ ΟΡΟΦΩΝ,ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

31/03/2014
 

περισσότερα


03.02.07_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

28/03/2014
 

περισσότερα


03.01.07_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ

28/03/2014
 

περισσότερα


04.01.07_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜ ΥΛΙΚΩΝ

28/03/2014
 

περισσότερα


07.01.15_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜ ΥΛΙΚΩΝ

28/03/2014
 

περισσότερα


02.01α.16_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜ ΥΛΙΚΩΝ

27/03/2014
 

περισσότερα


02.01β.16_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜ ΥΛΙΚΩΝ

27/03/2014
 

περισσότερα