ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

06.01β.15./2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΕΡΜΑΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

04/06/2014
     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΣΠΑ

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

    (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

 

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Β.Α.ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ»

 (Κωδ. ΟΠΣ 380279/2  -  ΚΩΔ ΠΔΕ 2012ΕΠ00880089)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 06.01β.15./2014

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΕΡΜΑΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

 

Ανακοινώνουμε ότι η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΙΚΑΟ) προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη πρόσφορα, για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού εκθεσιακών προθηκών, βιβλιοθηκών, ερμαίου φύλαξης, εικονοφυλακίου, τραπεζιού μετά του συστήματος φωτισμού τους στην Ι.Μ. Σταυρονικήτα στο Άγιο Όρος, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Β.Α.ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ». Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής υλικά, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ, βιβλιοθηκΕΣ, ερμαριο φυλαξησ, εικονοφυλακιο, τραπεζι ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

Α/Α

Περιγραφή ειδών

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδος (€)

Κόστος (€)

1

Προθήκες έκθεσης εικόνων δαπέδου

(τύπος Α)

τεμ

2

3.524,00

7.048,00

2

Προθήκες έκθεσης εικόνων δαπέδου

(τύπος Β)

τεμ

4

5.022,00

20.088,00

3

Προθήκες έκθεσης εικόνων επίτοιχες, μονές, κεκλιμμένες

τεμ

3

1.251,00

3.753,00

4

Προθήκη έκθεσης εικόνων (τρίπτυχο) επίτοιχη

τεμ

1

4.262,00

4.262,00

5

Προθήκες έκθεσης εικόνων επίτοιχες, μονές

τεμ

3

1.380,00

4.140,00

6

Προθήκη σταυροειδούς σχήματος(ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗ), επίτοιχη

τεμ

1

4.211,00

4.211,00

7

Προθήκη βημόθυρων, δαπέδου

τεμ

1

3.346,00

3.346,00

8

Ξύλινες βιβλιοθήκες πλάτους 1,20μ

τεμ

8

3.932,00

31.456,00

9

Ξύλινες βιβλιοθήκες πλάτους 0,30μ

τεμ

5

2.796,00

13.980,00

10

Οριζόντιες κιβωτιόσχημες προθήκες έκθεσης χρυσοκέντητων (μορφής Γ), σε τρία τμήματα συνολικού  μήκους 6,20μ

 

 

μ

6,18

1.702,00

10.518,36

11

Οκταγωνικές προθήκες διαμέτρου 40εκ.

τεμ

2

1.361,00

2.722,00

12

Ορθογωνική προθήκη με ερμάριο στο κάτω

μέρος της (χαμηλή προθήκη εγγράφων)

τεμ

1

2.437,00

2.437,00

13

Προθήκη πύλης ελλειψοειδούς μορφής

τεμ

1

4.677,00

4.677,00

14

Οκταγωνική προθήκη έκθεσης χρυσοκέντητων

τεμ

1

2.527,00

2.527,00

15

Ερμάριο φύλαξης χρυσοκέντητων

τεμ

1

4.934,00

4.934,00

16

Προθήκη επιταφίου

τεμ

1

4.342,00

4.342,00

17

Οριζόντια προθήκη έκθεσης χρυσοκέντητων

τεμ

1

3.515,00

3.515,00

18

Οριζόντιες προθήκες έκθεσης και φύλαξης εγγράφων με ερμάρια στο κάτω μέρος τους, συνολικού  μήκους 8,60μ

μ

8,64

1.652,00

14.273,28

19

Προθήκη έκθεσης έργων αργυροχοϊας

τεμ

1

2.464,00

2.464,00

20

Εικονοφυλάκιο μορφής τέμπλου

τεμ

1

24.960,00

24.960,00

21

Τραπέζι τετράγωνο με ένθετα κεραμικά και οκταγωνική βάση

τεμ

1

5.521,00

5.521,00

22

Απόξεση και βερνίκωμα ξύλινων επιφανειών

μ2

339,02

27,34

9.268,81

23

Αντιπυρική επεξεργασία ξύλινων επιφανειών

μ2

339,02

32,55

11.035,10

24

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

με τερματικούς φακούς, Προθηκών 1,2,3

τοποθετημένο στην προθήκη

 

τεμ

1

3.056,33

3.056,33

25

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

με τερματικούς φακούς, Προθήκης 10

 τοποθετημένο στην προθήκη

 

τεμ

1

2.147,82

2.147,82

26

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

με τερματικούς φακούς, Προθήκης 12

 τοποθετημένο στην προθήκη

 

τεμ

1

2.835,05

2.835,05

27

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

28με τερματικούς φακούς, Προθήκης 23

 τοποθετημένο στην προθήκη

 

τεμ

1

2.338,91

2.338,91

28

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

με τερματικούς φακούς, Προθηκών24,25,26

 τοποθετημένο στην προθήκη

 

τεμ

1

3.904,99

3.904,99

29

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

με τερματικούς φακούς, Προθηκών 30,31

 τοποθετημένο στην προθήκη

 

τεμ

1

2.982,56

2.982,56

30

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

με τερματικούς φακούς, Προθηκών 32,33

 τοποθετημένο στον τοίχο

 

τεμ

1

939,26

939,26

31

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

με τερματικούς φακούς, Προθήκης 27

 τοποθετημένο στην προθήκη

 

τεμ

1

1.988,21

1.988,21

32

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

με τερματικούς φακούς, Προθήκης 28

 τοποθετημένο στην προθήκη

 

τεμ

1

1.929,41

1.929,41

33

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

με τερματικούς φακούς, Προθήκης 29

 τοποθετημένο στην προθήκη

 

τεμ

1

2.586,71

2.586,71

34

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

με τερματικούς φακούς, Προθηκών 4,6,8

 τοποθετημένο στην οροφή

 

τεμ

1

3.389,70

3.389,70

35

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

με τερματικούς φακούς, Προθηκών 5,7,13

 τοποθετημένο στην οροφή

 

τεμ

1

3.891,07

3.891,07

36

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

με τερματικούς φακούς, Προθηκών  14,15

 τοποθετημένο στην οροφή

 

τεμ

1

3.426,97

3.426,97

37

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

με τερματικούς φακούς, Προθηκών 16,17

 τοποθετημένο στην οροφή

 

τεμ

1

3.295,72

3.295,72

38

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

με τερματικούς φακούς, Προθηκών 18,19

 τοποθετημένο στην οροφή

 

τεμ

1

3.280,24

3.280,24

39

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

με τερματικούς φακούς, Προθηκών 9,20

 τοποθετημένο στην οροφή

 

τεμ

1

3.722,02

3.722,02

40

Σύστημα φωτισμού προθήκης με οπτικές

ίνες,  με γεννήτριες φωτός 30V/12V

αλογόνου 75 W και δέσμη οπτικών ινών

με τερματικούς φακούς, Προθηκών 21,22

 τοποθετημένο στην οροφή

 

τεμ

1

3.491,29

3.491,29

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

244.684,81

 

Αναλυτικά τα εν λόγω υλικά περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη περιληπτική προκηρυξη της οποίας  είναι δημοσιευμένη και στην ιστοσελίδα : http://www.progamathos.gr

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το έργο είναι 244.684,81 €.

Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού καθεστώτος στο Άγιο Όρος

Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογραφή της έως και 6 μήνες.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: η 6 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη μέχρι τις 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση: CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS) Λαέρτου 22 – 57001- Πυλαία Θεσσαλονίκης – Κτίριο Γ – 2ος Όροφος.

Ημερομηνία  αποσφράγισης προσφορών η 6 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη στις 11.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS) Λαέρτου 22 – 57001- Πυλαία Θεσσαλονίκης – Κτίριο Γ – 2ος Όροφος.

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικών δυνατοτήτων των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική προκήρυξη.

Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.: 04/06/2014

Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού: διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως 05/08/2014 (ώρες 09.30 π.μ.-12.30 μ..μ.) με καταβολή 20 € στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS) Λαέρτου 22 – 57001- Πυλαία Θεσσαλονίκης – Κτίριο Γ – 2ος Όροφος. (αρμόδιος υπάλληλος : Ευανθία Κορομπέλη). Ιστοσελίδα : http://www.programathos.gr – mail: d.gatzonis@ikao.ondsl.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στην αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη.

Η Ι.Κ.Α.Ο. αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ) έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Β.Α.ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ» (Κωδ. Πράξης 380279)

 

 

                                                                                                                                ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  04/06/2014

                                                                                                                           Ο Προϊστάμενος της ΤΥ της

                        Ιερής Κοινότητος Αγίου Όρους

 

 

 

 

                                     Δημήτριος Γκατζώνης

                                Αρχιτέκτονας Μηχανικός

 

 

 

 

                                                                                                                                 

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ