ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

02.03.02/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΜΑΤΩΣΕΩΝ

02/05/2014

 

 

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΣΠΑ

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

    (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

         

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 02.03.02/2014

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου/ων για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΜΑΤΩΣΕΩΝ για τις ανάγκες του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΗΣ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΡΥΩΝ, Ι. ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ» με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση:                             Λαέρτου 22

Πόλη / Νομός:                        Πυλαία Θεσσαλονίκη/Θεσσαλονίκη

Χώρα:                                     Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας:                 57001

Τηλέφωνο:                             2310 888553

Τηλεομοιοτυπία:                     2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:   prgathos@otenet.gr

Ιστοσελίδα:  www.programathos.gr

 

2) Σύμβαση εκμίσθωσης.

 

3) Είδος διαδικασίας:

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

 

4) Τόπος χρήσης και εργασίας του υπό εκμίσθωση μηχανήματος:

ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΗΣ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΡΥΩΝ, Ι. ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ, Άγιο Όρος.

 

5) Τίτλος: «Εκμίσθωση εξοπλισμού-μηχανημάτων διατρήσεων & εξοπλισμού-μηχανημάτων ενεματώσεων»

Το αντικείμενο της εκμίσθωσης περιλαμβάνει:

Μηχανήματα-εξοπλισμός διατρημάτων

Ηλεκτρικό μοτέρ 220 V, ισχύος 3 ΚW και άνω, δύο κολώνες με εργαλειοφορέα, προεκτάσεις Φ29 για τα αδαμαντοφόρα ποτηροτρυπάνα Φ30, προεκτάσεις Φ40,5 για τα αδαμαντοφόρα ποτηροτρυπάνα Φ42, αντάπτορα σιδερένιο με 1 ¼΄΄ UNC θηλυκό σπείρωμα στο ένα άκρο και ½΄΄ Gas  θηλυκό σπείρωμα στο άλλο άκρο, 2 αντάπτορες σιδερένιους ή ανοξείδωτους μήκους 20 εκατοστών με 1 ¼΄΄ UNC θηλυκό σπ είρωμα στο ένα άκρο και ½΄΄ Gas  θηλυκό σπείρωμα στο άλλο άκρο με κωνική εσοχή για απόλυτη προσαρμογή ποτηροτρύπανων Φ42 με σπείρωμα ½΄΄ Gas, ηλεκτρική σκούπα νερού – σκόνης, ρυθμιζόμενο δυναμόκλειδο με εύρος εφαρμογής από 200 έως 1000 Ν/m, εύκαμπτο λάστιχο νερού 30μ υψηλής πίεσης, συσκευή λέιζερ γραμμών σε κατακόρυφη και οριζόντια κατεύθυνση με   σκόπευση 360ο

(προϋπολογισμού: 12.000,00€  χωρίς Φ.Π.Α. με προαίρεση 15%: 13.800,00 €), (6 μήνες).

 

Μηχανήματα-εξοπλισμός ενεματώσεων

Αναδευτήρας ενέματος υπερήχων ή υψηλού στροβιλώδους με ταχύτητα περιστροφής ≥ 1500-2000 στρ./λεπτό, δοχείο αναμονής ενέματος με ανάδευση από 50 – 150 στρ./λεπτό, μονοφασικό κομπρεσέρ αέρος 150 έως 500 lt με ρυθμιστή πίεσης με τα παρελκόμενα εξαρτήματα και 2  τεμάχια σωλήνες εύκαμπτες των 50 μέτρων για την σύνδεση με το δοχείο ενεμάτων, αντλία για την μεταφορά του ενέματος από το δοχείο αναμονής έως τα δοχεία ενεμάτων, πιεστικό δοχείο ενεμάτων 40 – 45 lt, δείκτης πίεσης εισροής ενέματος, κώνος Marsh, συσκευή καθαρισμού με νερό (πιεστικό) με τα παρελκόμενα εξαρτήματα του, ζυγός ακριβείας έως 15 κιλά με ακρίβεια του ενός γραμμαριου, ζυγός ακριβείας έως 150 κιλά με ακρίβεια των 100 γραμμαριων, ηλεκτρικός πίνακας εργοταξιακός    

(προϋπολογισμού: 18.000,00€  χωρίς Φ.Π.Α. με προαίρεση 15%: 20.700,00 €), (6 μήνες).

          

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της εκμίσθωσης.

6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Σε όλο το διάστημα ισχύος της (και στο χρόνο προαίρεσης) ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, Λαέρτου 22, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (09:00 π.μ. έως τις 15:30 μμ.) καταβάλλοντας το ποσό των 10,00 €. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακηρύξεως και των παραρτημάτων της. Η αναλυτική Διακήρυξη δημοσιεύεται επίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.programathos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Τεύχη διαγωνισμού έως 21/05/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30[1]

9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης συνολικά είναι 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ)  με απαλλαγή του ΦΠΑ, με επι πλέον προαίρεση 15% 4.500,00 € (τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ), ήτοι επι συνόλου 34.500,00 €  (Η περιοχή του Αγίου Όρους απαλλάσσεται του ΦΠΑ σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο.,ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987).

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, Λαέρτου 22, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310888553 υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΗΣ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΡΥΩΝ, Ι. ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ», μέχρι 22/05/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 22/05/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.  Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, 22/05/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.  , και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:

-     προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων μηχανημάτων. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των μηχανημάτων είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α

14) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

15) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

16) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης μισθωτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

 

 

 

17) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από το στο Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 888553., τηλ. 2310 888553 από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

Θεσσαλονίκη, 2/5/2014

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

Δημήτριος Γκατζώνης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 • Περίληψη της Διακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα.
 • Αναλυτική Διακήρυξη με τα ακολουθά Παραρτήματα:
  • Παράρτημα Α' - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες
  • Παράρτημα Β' - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
  • Παράρτημα Γ' - Τυποποιημένο έντυπο επιστολή - αίτηση συμμετοχής
  • Παράρτημα Δ' - Τυποποιημένα έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων
  • Σχέδιο σύμβασης

 

 [1] Υπολογίζονται 15 ημέρες χωρίς να μετράται η μέρα δημοσίευσης και η μέρα διενέργειας διαγωνισμού αλλιώς η σύμβαση είναι άκυρη.

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ