ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

03.01γ.12 /2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ’’

30/12/2014
 

περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

23/12/2014
 

περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

18/12/2014
 

περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΡΥΟΣ

18/12/2014
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

09/12/2014
 

περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ: 1) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 2) ΣΧΙΣΤΟΠΛΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ- ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΗΣ-ΠΟΔΙΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ 3) ΜΟΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ

21/11/2014
 

περισσότερα


02.03.15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, KOYZINAΣ

14/11/2014
 

περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

14/11/2014
 

περισσότερα


02.01.08 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΔΙΩΝ

11/11/2014
 

περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

13/10/2014
 

περισσότερα


06.01.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

18/09/2014
 

περισσότερα


03.02ζ.16 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

01/09/2014
 

περισσότερα


05.03.15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ: 1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΙ 2) ΣΧΙΣΤΟΠΛΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ- ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΗΣ

22/08/2014
 

περισσότερα


02.03.11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ

22/08/2014
 

περισσότερα


01.04.02/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

13/08/2014
 

περισσότερα


03.03.11/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

12/08/2014
 

περισσότερα


04.02Η.16 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

30/07/2014
 

περισσότερα


03.04.15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ KAI ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

28/07/2014
 

περισσότερα


04.03.13 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΡΥΟΣ

21/07/2014
 

περισσότερα


03.03.13 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ων για την προμήθεια (αγορά) : 1. Υλικών δόμησης

14/07/2014
 

περισσότερα