ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 1ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ" ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ"

03/02/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

1ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ"  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  "ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ"

Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους ενημερώνει ότι, αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του 1ου υποέργου "Ψηφιακή διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος Αγίου Όρους" της Πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός», συμμετείχαν εννέα (9) φορείς ή εταιρείες.

Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα (Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους).

Συνημμένα:

1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

Σημείωση: Ο παραπάνω συνημμένος Πίνακας διατίθεται στην καρτέλα «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», υποκαρτέλα "ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ" στην παρούσα ιστοσελίδα ( www.programathos.gr )

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ