ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

24/03/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους ενημερώνει ότι μετά από υποβολή ερωτημάτων από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, που αφορούν στην διακήρυξη του Έργου «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός», παρέχονται διευκρινήσεις - απαντήσεις οι οποίες διατίθενται σε συνημμένο αρχείο,  στην καρτέλα «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» στην παρούσα ιστοσελίδα (www.programathos.gr )

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ