ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

06A.14A.01 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ : Α) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, Β) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, Γ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Δ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

23/09/2015
 

περισσότερα


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ

04/08/2015
 

περισσότερα


08.01.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

03/08/2015
 

περισσότερα


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

30/07/2015
 

περισσότερα


ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17/07/2015
 

περισσότερα


ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17/07/2015
 

περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

16/07/2015
 

περισσότερα


ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 06.14A.01 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ Α) ΞΥΛΕΙΑΣ Β) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Γ) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤ) ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ζ) ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η) ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θ) ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ι) ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ»

16/07/2015
 

περισσότερα


04.04.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ

30/06/2015
 

περισσότερα


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΙΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Αγίου Όρους

12/06/2015
 

περισσότερα


06.14A.01 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ Α) ΞΥΛΕΙΑΣ Β) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Γ) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤ) ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ζ) ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η) ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θ) ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ι) ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ»

02/06/2015
 

περισσότερα


03.06.02/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

15/05/2015
 

περισσότερα


06.14A.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ Α) ΞΥΛΕΙΑΣ Β) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Γ) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤ) ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ζ) ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η) ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θ) ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ι) ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ

15/04/2015
 

περισσότερα


05.02Θ.16/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικόυ Διαγωνισμόυ για την προμήθεια τεμαχίων ειδικής διατομής από λαξευτή πέτρα

08/04/2015
 

περισσότερα


03.03.02/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικόυ Διαγωνισμόυ για την Προμήθεια Υλικών δόμησης

30/03/2015
 

περισσότερα


02.04.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια ξύλινων κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων, ξύλινων σκαλών, πυράντοχων θυρών

27/03/2015
 

περισσότερα


03.04.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια ξεχωριστά 1) Οικοδομικών υλικών και 2) Σχιστόπλακων επιστέγασης-δαπεδόστρωσης-ποδιών παραθύρων

27/03/2015
 

περισσότερα


06.02.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση εργασιών ηλεκτρολογικών, υδρευσης, αποχέτευσης και πυροπροστασίας συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης των υλικών

27/03/2015
 

περισσότερα


02.02.02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικόυ Διαγωνισμόυ για την προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

27/03/2015
 

περισσότερα


03.05.02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικόυ Διαγωνισμόυ για την προμήθεια (αγορά) Υλικών Η/Μ Εγκαταστάσεων

27/03/2015
 

περισσότερα