ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρίθμ. 01.11 Διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» για τις ανάγκες του υποέργου υπ’ αρ. 3 της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ι. ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ»

19/12/2020

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

18.12.2020

Αριθμ. Πρωτ.:

675

 

Προς:

Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

ΘΕΜΑ: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρίθμ. 01.11 Διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» για τις ανάγκες του υποέργου υπ’ αρ. 3 της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ι. ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ»

 

 

  1. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η κατά το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων στις διαγωνιστικές διαδικασίες, διευκρινίζεται ότι το υλικό NOVEC1230 είναι ο ενδεικτικός τύπος της χημικής ένωσης C6F12O με την ονομασία FK 5.1.12
  2. Για την ομαλή συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ’ αρίθμ. 01.11 Διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» από τη Δευτέρα, 21/12/2020 για την Δευτέρα 28/12/2020 και ώρα 12:00 π.μ..

Οι υπόλοιπες προθεσμίες που αφορούν τη διακήρυξη του διαγωνισμού μετατίθενται σε αντιστοιχία με την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.programathos.gr, καθώς και στο www.promitheus.gov.gr, όπου ο διαγωνισμός έχει λάβει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 103150.

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

 

 

 

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ