ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ολοκλήρωση διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακών προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του χώρου φύλαξης και προβολής κειμηλίων της Ιεράς Μονής Καρακάλλου Αγίου Όρους».

16/11/2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 05/11/2020, ολοκληρώθηκε η διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακών προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του χώρου φύλαξης και προβολής κειμηλίων της Ιεράς Μονής Καρακάλλου Αγίου Όρους».

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης δεν υπήρξε κανένα σχόλιο ή παρατήρηση, με αποτέλσμα να μην υπάρχει καμία τροποποίηση επί των τεχνικών προδιαγραφών.

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ