ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 01.13.Π Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 198254)

20/07/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.13.Π Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 198254)

20/07/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.08.Π Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 198349)

20/07/2023
 

περισσότερα


Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 01.08.Π Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 198349)

20/07/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.01.Α.Α ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ ΙΕΡΑΣ ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΆΝΝΗΣ, Ι.Μ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΌΡΟΥΣ» ΚΑΙ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Δ΄-ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ Ι. Σ. ΑΓΙΑΣ ΆΝΝΗΣ Ι. Μ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΌΡΟΥΣ»

19/07/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.01 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΌΡΟΥΣ

19/07/2023
 

περισσότερα


Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Λιμενικές Υποδομές Ιεράς Μονής Ιβήρων»

19/07/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.13 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών», της Πράξης: «Αποκατάσταση Παλαιού Βαγεναριού «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»-ΔΟΝΤΑ της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας και δημιουργία συναφούς εκθεσιακού Χώρου» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 197612)

17/07/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.13 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών», της Πράξης: «Αποκατάσταση Παλαιού Βαγεναριού «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»-ΔΟΝΤΑ της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας και δημιουργία συναφούς εκθεσιακού Χώρου» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 197612)

17/07/2023
 

περισσότερα


ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 01.13 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΑΓΕΝΑΡΙΟΥ «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»-ΔΟΝΤΑ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

17/07/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.17 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια διαφόρων Μικροεργαλείων και Αναλώσιμων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 197617)

17/07/2023
 

περισσότερα


Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 01.13 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 197617)

14/07/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.13 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

14/07/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις για την επιτόπια επίσκεψη του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Λιμενικές Υποδομές Ιεράς Μονής Ιβήρων»

13/07/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.12 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΣΑΝΑ Ι.Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ»

12/07/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.08.Π Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

12/07/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.08.Π ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

10/07/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.13.Π ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ»

10/07/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.17 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΔΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ΚΑΙ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ “ΠΑΝΑΓΙΑ” ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ»

03/07/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.13 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΑΓΕΝΑΡΙΟΥ «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»-ΔΟΝΤΑ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

30/06/2023
 

περισσότερα