ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.13 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών», της Πράξης: «Αποκατάσταση Παλαιού Βαγεναριού «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»-ΔΟΝΤΑ της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας και δημιουργία συναφούς εκθεσιακού Χώρου» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 197612)

17/07/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.13 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών», της Πράξης: «Αποκατάσταση Παλαιού Βαγεναριού «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»-ΔΟΝΤΑ της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας και δημιουργία συναφούς εκθεσιακού Χώρου» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 197612)

17/07/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.13 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

14/07/2023
 

περισσότερα


Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 01.13 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 197617)

14/07/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις για την επιτόπια επίσκεψη του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Λιμενικές Υποδομές Ιεράς Μονής Ιβήρων»

13/07/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.12 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΣΑΝΑ Ι.Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ»

12/07/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.08.Π Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

12/07/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.13.Π ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ»

10/07/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.08.Π ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

10/07/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.17 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΔΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ΚΑΙ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ “ΠΑΝΑΓΙΑ” ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ»

03/07/2023
 

περισσότερα


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΥ 001

30/06/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.13 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΑΓΕΝΑΡΙΟΥ «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»-ΔΟΝΤΑ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

30/06/2023
 

περισσότερα


ΕΞ. 449 Απαντήσεις σε ερωτήματα στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ» (A/A Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 200296)

28/06/2023
 

περισσότερα


ΕΞ. 453 Απαντήσεις σε ερωτήματα στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ» (A/A Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 200296)

28/06/2023
 

περισσότερα


ΕΞ. 450 Απαντήσεις σε ερωτήματα στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ» (A/A Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 200296)

28/06/2023
 

περισσότερα


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ"

27/06/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ"

22/06/2023
 

περισσότερα


ΝΕΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ"

16/06/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις – Μετάθεση καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών, σχετικά με το δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 200296)

16/06/2023
 

περισσότερα


Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ»

12/06/2023
 

περισσότερα