ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 03.03 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Πετρελαίου» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 211252)

21/08/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.07 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι. Μονής Παντοκράτορος στις Καρυές».

18/08/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.12 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΣΑΝΑ Ι.Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ»

18/08/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.08.Π ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

17/08/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 02.03.Α Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών (Β΄ Φάση)» της Πράξης: «Αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ιεράς Μονής Ιβήρων».

17/08/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.08 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

17/08/2023
 

περισσότερα


648 Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.09 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ξυλείας», της Πράξης: «Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας της Ι. Μ. Ζωγράφου – Τμήμα Γ΄» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 211156 & 211159)

17/08/2023
 

περισσότερα


649 Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.09 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ξυλείας», της Πράξης: «Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας της Ι. Μ. Ζωγράφου – Τμήμα Γ΄» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 211156 & 211159)

17/08/2023
 

περισσότερα


01.Ψ. Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο α/α 1 «Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση Μετοχίων Αγίου Όρους» της πράξης «ΑΘΩΝΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» (MIS 5130719)

11/08/2023
 

περισσότερα


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 01.03.Π ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 200m3 ΣΤΟ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΘΕΣΗ ΡΑΧΗ ΑΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

11/08/2023
 

περισσότερα


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 01.03.Π ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 200m3 ΣΤΟ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΘΕΣΗ ΡΑΧΗ ΑΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

09/08/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 03.03 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΨΑΛΑ (ΚΑΡΥΕΣ) ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ» ΚΑΙ «ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ»

07/08/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.09 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΤΜΗΜΑ Γ»

04/08/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.03.A ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ιεράς Μονής Ιβήρων»

01/08/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.16.Π ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 200 M3 ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΌΡΟΥΣ»

31/07/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.03.Π ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 200m3 ΣΤΟ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΘΕΣΗ ΡΑΧΗ ΑΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

31/07/2023
 

περισσότερα


Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 01.17 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια διαφόρων Μικροεργαλείων και Αναλώσιμων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 197617)

26/07/2023
 

περισσότερα


Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 01.13 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 197612)

26/07/2023
 

περισσότερα


Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 01.13 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 197612)

21/07/2023
 

περισσότερα


Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 01.17 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια διαφόρων Μικροεργαλείων και Αναλώσιμων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 197617)

21/07/2023
 

περισσότερα