ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.14.Α ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 02 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ «Ο ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ» ΤΗΣ Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

26/09/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 03.14 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: «Ανακατασκευή και μερική αναστήλωση της Ι. Καλύβης «Ο Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς» της Ι. Μ. Αγίου Παύλου» και «Αποκατάσταση της στέγης και αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας του Κυριακού της Ιεράς Νέας Σκήτης, Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους»

20/09/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.01 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, μεταλλικών επίπλων, ειδικών προθηκών και ειδικών φωτιστικών για την επίπλωση και εξοπλισμό του Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους» για τις ανάγκες της πράξης: «Επίπλωση και εξοπλισμός του Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 199198)

20/09/2023
 

περισσότερα


Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 01.01 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, μεταλλικών επίπλων, ειδικών προθηκών και ειδικών φωτιστικών για την επίπλωση και εξοπλισμό του Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους» της πράξης: «Επίπλωση και εξοπλισμός του Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 199206, 199202, 199201, 199198)

20/09/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 07.03 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: «Αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ιεράς Μονής Ιβήρων» και «Νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Ιεράς Μονής Ιβήρων»

19/09/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « Αποβάθρα Λιμένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας »

18/09/2023
 

περισσότερα


«Νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Ιεράς Μονής Ιβήρων»

18/09/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.01 Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων ....... της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 199206, 199202, 199201, 199198)

14/09/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 03.07 Διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» για τις ανάγκες της Πράξης: «Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι. Μ. Παντοκράτορος στις Καρυές» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 225149)

14/09/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 05.03.A ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ιεράς Μονής Ιβήρων»

12/09/2023
 

περισσότερα


Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 02.08 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ξυλείας» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 205339 & 205343)

12/09/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 02.08 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ξυλείας», της Πράξης: «Αποκατάσταση τμήματος Βορειοανατολικής Πτέρυγας της Ι. Μ. Ξηροποτάμου» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 205339)

12/09/2023
 

περισσότερα


Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, αρ. αναφοράς 01.Ψ/2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013253936 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 211370,1, για το υποέργο α/α 1 «Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση Μετοχίων Αγίου Όρους» της πράξης «ΑΘΩΝΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» (MIS 5130719)

08/09/2023
 

περισσότερα


Απαντήσεις επί των διευκρινίσεων για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το υποέργο α/α 1 «Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση Μετοχίων Αγίου Όρους» της πράξης «ΑΘΩΝΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» (MIS 5130719) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 211370,1

08/09/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 03.07 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι. Μονής Παντοκράτορος στις Καρυές».

05/09/2023
 

περισσότερα


Ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία της επίσκεψης που αφορά στον υπ’ αριθμ. 01.01 Διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, μεταλλικών επίπλων, ειδικών προθηκών και ειδικών φωτιστικών για την επίπλωση και εξοπλισμό του Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους»

30/08/2023
 

περισσότερα


Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών υπ’ αρ. 02.08.Π Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια πετρελαίου ντίζελ κίνησης», για τις ανάγκες του έργου: «Αξιοποίηση υδάτινων πόρων με υποδομές αντιπυρικής προστασίας Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 211272,1)

29/08/2023
 

περισσότερα


Διόρθωση σφάλματος και αλλαγή αριθμού καταχώρησης στον διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το «Προμήθεια πετρελαίου ντίζελ κίνησης» για τις ανάγκες του έργου: «Αξιοποίηση υδάτινων πόρων με υποδομές αντιπυρικής προστασίας Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου» (Α/Α 211272,1)

22/08/2023
 

περισσότερα


Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 01.01 Διαγωνισμό,

22/08/2023
 

περισσότερα


Διόρθωση σφάλματος και αλλαγή αριθμού καταχώρησης στον διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το υποέργο 1 «Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση Μετοχίων Αγίου Όρους» της πράξης «ΑΘΩΝΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» (Α/Α 211370,1)

22/08/2023
 

περισσότερα