ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ»

13/12/2019
 

περισσότερα


Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, μεταλλικών επίπλων, ειδικών προθηκών και ειδικών φωτιστικών για την επίπλωση και τον εξοπλισμό του Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.040.223,62 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

06/12/2019
 

περισσότερα


Διευκρίνιση για το διαγωνισμό 02.07 #4

05/12/2019
 

περισσότερα


02.12 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ, ΛΙΝΕΛΑΙΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΔΙΠΛΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

29/11/2019
 

περισσότερα


Διόρθωση σφάλματος στον διαγωνισμό 02.07 #3

28/11/2019
 

περισσότερα


01.18 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

27/11/2019
 

περισσότερα


Διόρθωση σφάλματος στον διαγωνισμό 02.07 #2

27/11/2019
 

περισσότερα


Διόρθωση σφάλματος στον διαγωνισμό 02.07

26/11/2019
 

περισσότερα


02.07 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

20/11/2019
 

περισσότερα


01.07 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

25/10/2019
 

περισσότερα


02.15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ

10/10/2019
 

περισσότερα


Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, μεταλλικών επίπλων, ειδικών προθηκών και ειδικών φωτιστικών για την επίπλωση και τον εξοπλισμό του Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.040.223,62 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

10/10/2019
 

περισσότερα


01.15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ

08/10/2019
 

περισσότερα


Διόρθωση σφάλματος στον διαγωνισμό 02.03

09/09/2019
 

περισσότερα


01.03 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ

04/09/2019
 

περισσότερα


02.03 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ

04/09/2019
 

περισσότερα


01.06 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ

30/08/2019
 

περισσότερα


01.12 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

30/08/2019
 

περισσότερα


01.13 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

26/07/2019
 

περισσότερα


01.17 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

25/07/2019
 

περισσότερα