Χρήστης: 100038758_admin Φορέας: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣΑποσύνδεση
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 01.13 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

Αναρτήθηκε 07/10/2019 11:06:32   Τελευταία ανανέωση
Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ 19SYMV005662565
Η/νία Υπογραφής 27/09/2019
Έναρξη
27/09/2019 Λήξη
Αριθμός σύμβασης ή αριθμός πρωτοκόλλου
Προυπολογισμός Σύμβασης 45.542,57
Είδος Αναθέτουσας Αρχής & Κύριες Δραστ.
Είδος διαδικασίας
Φορέας ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΑΦΜ Φορέα 099148799
Γεωγραφική Περιοχή Φορέα (NUTS) Χαλκιδική
Είδος Σύμβασης
Προμήθειες Κριτήρια Ανάθεσης
Email Συντάκτη
Αξία Σύμβασης
Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης
Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης
Τεχνικές Συγκεντρωτικών & Ηλεκτρονικών Αγορών
Νομικό Πλαίσιο
Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης [EL527]-Χαλκιδική;
Εγκρίσεις Πρωτογενών Αιτημάτων
Κωδικός ΣΑΕ
Κωδικός ΟΠΣ 5038119
Κωδικός Ιδίων Πόροων
Κωδικός ΕΣΠΑ
Κωδικός KAE
Οργανωτική Μονάδα Φορέα ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπογράφων/ουσα ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ - Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Όνομα ΤΣΙΦΤΗ ΔΑΦΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΜ Αναδόχου 092734640 Χώρα Ελλάδα
Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 45.742,57
Ποσότητα 28,00 Μονάδες Μέτρησης Λίτρο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 308,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Διαβρωτικό υλικό για αφαίρεση χρωμάτων
Περιγραφή με όρους CPVS [44111400-5]-Χρώματα και επενδύσεις τοίχων;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 99,00 Μονάδες Μέτρησης m 2
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 237,60 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Γαλβανισμένα φύλλα νευρομετάλ
Περιγραφή με όρους CPVS [44212240-3]-Δοκοί;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 200,00 Μονάδες Μέτρησης m 2
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 260,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Πλέγμα γαλβανιζέ (κοτετσόσυρμα)
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 143,00 Μονάδες Μέτρησης Τεμάχιο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 400,40 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Ασβέστης (πολτός)
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 57,00 Μονάδες Μέτρησης m 2
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 399,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5cm
Περιγραφή με όρους CPVS [45320000-6]-Εργασίες μόνωσης;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 1.645,00 Μονάδες Μέτρησης Kg
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 1.562,75 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Μεταλλικές δοκοί
Περιγραφή με όρους CPVS [44212240-3]-Δοκοί;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 100,00 Μονάδες Μέτρησης m 2
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 75,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 150gr
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 168,00 Μονάδες Μέτρησης m
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 336,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Γωνιόκρανα ανοξείδωτα
Περιγραφή με όρους CPVS [44212240-3]-Δοκοί;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 85,00 Μονάδες Μέτρησης m 3
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 4.505,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Φυσική άμμος ποταμού (0–4 mm)
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 100,00 Μονάδες Μέτρησης Kg
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 320,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Μολυβδόφυλλo (3 mm) σε ρολό πλάτους 0,5m
Περιγραφή με όρους CPVS [44111400-5]-Χρώματα και επενδύσεις τοίχων;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 63,00 Μονάδες Μέτρησης m 3
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 3.339,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Σύντριμμα (3Α)
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 4.330,00 Μονάδες Μέτρησης Kg
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 1.732,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Θηραϊκή γη
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 63,00 Μονάδες Μέτρησης Λίτρο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 756,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Βερνίκι ξύλου
Περιγραφή με όρους CPVS [44111400-5]-Χρώματα και επενδύσεις τοίχων;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 100,00 Μονάδες Μέτρησης Τεμάχιο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 1.050,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Tσιμέντο λευκό σε σάκκους
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 37,00 Μονάδες Μέτρησης m 3
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 1.813,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Λίθοι αργοί
Περιγραφή με όρους CPVS [44900000-9]-Λίθοι για κατασκευές;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 205,00 Μονάδες Μέτρησης Kg
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 184,50 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Ήλοι κοινοί
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 80,00 Μονάδες Μέτρησης Τεμάχιο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 720,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Έτοιμο ρητινούχο έγχρωμο κονίαμα
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 138,00 Μονάδες Μέτρησης Λίτρο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 483,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Λινέλαιο ωμό
Περιγραφή με όρους CPVS [44111400-5]-Χρώματα και επενδύσεις τοίχων;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 424,00 Μονάδες Μέτρησης Λίτρο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 3.773,60 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Μυκητοκτόνο
Περιγραφή με όρους CPVS [44111400-5]-Χρώματα και επενδύσεις τοίχων;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 22,00 Μονάδες Μέτρησης Kg
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 154,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών
Περιγραφή με όρους CPVS [44111400-5]-Χρώματα και επενδύσεις τοίχων;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 60,00 Μονάδες Μέτρησης Λίτρο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 240,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Πλαστικά οικολογικά χρώματα εσωτερικής χρήσης
Περιγραφή με όρους CPVS [44111400-5]-Χρώματα και επενδύσεις τοίχων;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 563,00 Μονάδες Μέτρησης Τεμάχιο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 4.222,50 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Tσιμέντο σε σάκκους
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 95,00 Μονάδες Μέτρησης Τεμάχιο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 1.615,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Υδραυλική άσβεστος
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 9,00 Μονάδες Μέτρησης Λίτρο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 135,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Αντιπυρικό βερνίκι
Περιγραφή με όρους CPVS [44111400-5]-Χρώματα και επενδύσεις τοίχων;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 22,00 Μονάδες Μέτρησης Kg
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 129,80 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Υλικό ελαιοχρώματος μινίου σιδηρών επιφανειών
Περιγραφή με όρους CPVS [44111400-5]-Χρώματα και επενδύσεις τοίχων;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 150,00 Μονάδες Μέτρησης Kg
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 540,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Ανοξείδωτες λάμες και κοχλίες σύνδεσης
Περιγραφή με όρους CPVS [44212240-3]-Δοκοί;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 108,00 Μονάδες Μέτρησης m
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 108,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα
Περιγραφή με όρους CPVS [44212240-3]-Δοκοί;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 52,00 Μονάδες Μέτρησης m 2
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 208,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Ρολό πετροβάμβακα των 5cm
Περιγραφή με όρους CPVS [45320000-6]-Εργασίες μόνωσης;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 200,00 Μονάδες Μέτρησης m 2
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 790,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Ασφαλτική μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
Περιγραφή με όρους CPVS [45320000-6]-Εργασίες μόνωσης;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 24,00 Μονάδες Μέτρησης Τεμάχιο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 108,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Έγχρωμος σοβάς με κεραμάλευρο (κουρασάνι)
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 200,00 Μονάδες Μέτρησης m 2
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 120,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40mm
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 1.100,00 Μονάδες Μέτρησης Τεμάχιο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 847,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Συμπαγείς χειροποίητες πλίνθοι 5x10x20cm
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 3.700,00 Μονάδες Μέτρησης Kg
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 2.775,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Χαλύβδινος οπλισμός
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 6,00 Μονάδες Μέτρησης m 3
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 450,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Διογκωμένος περλίτης σε κόκκους μεγέθους (3-5mm) για περλιτόδεμα
Περιγραφή με όρους CPVS [45320000-6]-Εργασίες μόνωσης;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 15,00 Μονάδες Μέτρησης m 2
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 97,50 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Ξυλεία ξυλοτύπου
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 20,00 Μονάδες Μέτρησης m 2
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 440,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Σχιστόπλακες ορθογωνισμένες
Περιγραφή με όρους CPVS [44900000-9]-Λίθοι για κατασκευές;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 540,00 Μονάδες Μέτρησης m 2
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 5.238,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Σχιστόπλακες ακανόνιστες
Περιγραφή με όρους CPVS [44900000-9]-Λίθοι για κατασκευές;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 8,00 Μονάδες Μέτρησης m 3
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 512,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Κόκκοι διογκωμένου περλίτη για μόνωση ξύλινων δαπέδων
Περιγραφή με όρους CPVS [45320000-6]-Εργασίες μόνωσης;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 80,00 Μονάδες Μέτρησης m
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 400,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών)
Περιγραφή με όρους CPVS [44111400-5]-Χρώματα και επενδύσεις τοίχων;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 20,00 Μονάδες Μέτρησης Τεμάχιο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 200,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
Περιγραφή με όρους CPVS [44111400-5]-Χρώματα και επενδύσεις τοίχων;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 482,00 Μονάδες Μέτρησης Τεμάχιο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 2.410,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Υδράσβεστος
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 200,00 Μονάδες Μέτρησης m 2
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 790,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Ασφαλτική μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα
Περιγραφή με όρους CPVS [45320000-6]-Εργασίες μόνωσης;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 25,00 Μονάδες Μέτρησης m
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 200,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης διαμέτρου D 200 mm
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 172,00 Μονάδες Μέτρησης Kg
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 147,92 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Δομικό πλέγμα Τ131
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 450,00 Μονάδες Μέτρησης m 2
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 360,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Δίχτυ προστασίας σκαλωσιάς (λινάτσα)
Περιγραφή με όρους CPVS [44111200-3]-Τσιμέντο;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 100,00 Μονάδες Μέτρησης m 2
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 250,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Γαλβανιζέ πλέγματα με "μάτι" 5x10cm
Περιγραφή με όρους CPVS [44212240-3]-Δοκοί;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Επεξεργασία Μεταδεδομένων
Επέκταση Σύμβασης
Τροποποίηση Σύμβασης
Ακύρωση/Ματαίωση
Αναζήτηση Συμβάσεων